YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 8 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, OA = \(\sqrt 2 \) cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm nào nằm trên đường tròn? Điểm nào nằm trong đường tròn? Điểm nào nằm ngoài đường tròn?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

OA = \(\sqrt 2 \) < 2 nên điểm O và A nằm trong (A; 2)

AB = 2 nên điểm B nằm trên (A; 2)

AD = 2 nên điểm D nằm trên (A; 2)

AC = 2\(\sqrt 2 \) > 2 nên điểm C nằm ngoài (A; 2)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Tran Chau

  Bài 13* (Sách bài tập trang 158)

  Tam giác ABC cân tại A, BC = 12 cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Bài 12 (Sách bài tập trang 158)

  Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp dduwwongf tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn ở D

  a) Vì sao AD là đường kính của đường tròn (O) ?

  b) Tính số đo góc ACD

  c) Cho BC = 24 cm, AC = 20 cm. Tính đường cao AH và bán kính đường tròn (O)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Bài 11 (Sách bài tập trang 158)

  Cho hình vuông ABCD

  a) Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng nằm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó ?

  b) Tính bán kính của đường tròn đó, biết cạnh của hình vuông bằng 2 dm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON