ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 8 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, OA = \(\sqrt 2 \) cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm nào nằm trên đường tròn? Điểm nào nằm trong đường tròn? Điểm nào nằm ngoài đường tròn?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

OA = \(\sqrt 2 \) < 2 nên điểm O và A nằm trong (A; 2)

AB = 2 nên điểm B nằm trên (A; 2)

AD = 2 nên điểm D nằm trên (A; 2)

AC = 2\(\sqrt 2 \) > 2 nên điểm C nằm ngoài (A; 2)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 158)

  Cho hình thoi ABCD có \(\widehat{A}=60^0\). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo; E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

  Chứng minh rằng 6 điểm E, B, F, G, D, H thuộc cùng một đường tròn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoa Lan

  Bài 14* (Sách bài tập trang 158)

  Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1