YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 156 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5 trang 156 SBT Toán 9 Tập 1

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a. Hai đường tròn phân biệt có thể có hai điểm chung

b. Hai đường tròn phân biệt có thể có ba điểm chung phân biệt

c. Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác ấy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Đúng

b. Sai vì hai đường tròn có ba điểm chung phân biệt thì chúng trùng nhau

c. Sai vì tam giác vuông có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên cạnh huyền, tam giác tù giao điểm của ba đường trung trực nằm ngoài tam giác.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 156 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON