ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 158 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 13 trang 158 SBT Toán 9 Tập 1

Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Kéo dài đường cao AH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Vì tam giác ABC cân tại A nên AH là đường trung trực của BC. Suy ra AD là đường trung trực của BC.

Khi đó O thuộc AD hay AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Tam giác ACD nội tiếp trong (O) có AD là đường kính nên suy ra góc (ACD) = 90o.

Tam giác ACD vuông tại C nên theo hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu, ta có: CH2 = HA.HD

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 158 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hiền
  Bài 4 (Sách bài tập trang 156)

  Cho góc nhọn xOy và hai điểm D, E thuộc tia Oy. Dựng đường tròn tâm M đi qua D và E sao cho tâm M nằm trên tia Ox ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu phương

  Bài 2 (Sách bài tập trang 156)

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điển \(A\left(1;-1\right),B\left(-\sqrt{2};\sqrt{2}\right)\) và \(C\left(1;1\right)\) đối với đường tròn (O; 2) ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1