ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 158 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.1 trang 158 SBT Toán 9 Tập 1

Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).

a) Nếu BC là đường kính của đường tròn thì ∠(BAC) = 900

b) Nếu AB = AC thì AO vuông góc với BC.

c) Nếu tam giác ABC không vuông thì điểm O nằm bên trong tam giác đó

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Đúng;

b) Sai;

c) Sai;

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 158 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1