ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 11 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hình vuông ABCD.

a. Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng nằm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó

b. Tính bán kính của đường tròn đó, biết cạnh của hình vuông bằng 2cm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Ta có: IA = IB = IC = ID (tính chất của hình vuông)

Vậy bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. Tâm của đường tròn là I.

b. Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông ABC ta có:

AC2 = AB2 + BC2 = 22 + 22 = 8

Suy ra: AC = 2√2 (cm)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 157 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyen Ngoc

  Bài 9 (Sách bài tập trang 157)

  Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC, nó cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở D, E

  a) Chứng minh rằng \(CD\perp AB,BE\perp AC\)

  b) Gọi K là giao điểm của BE, CD. Chứng minh rằng AK vuông góc với BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bala bala

  Bài 8 (Sách bài tập trang 157)

  Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, \(OA=\sqrt{2}\), Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm nào nằm trên đường tròn ? Điểm nào nằm trong đường tròn ? Điểm nào nằm ngoài đường tròn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1