YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 156 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 3 trang 156 SBT Toán 9 Tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm O cố định bằng 3cm (4) có khoảng cách đến điểm O nhỏ hơn hoặc bằng 3cm.
(2) Đường tròn tâm O bán kính 3cm gồm tất cả những điểm (5) cách điểm O một khoảng bằng 3cm
(3) Hình tròn tâm O bán kính 3cm gồm tất cả những điểm (6) là đường tròn tâm O bán kính 3cm
  (7) có khoảng cách đến điểm O lớn hơn 3cm

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

(1) nối với (6)

(2) nối với (5)

(3) nối với (4)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 156 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON