Bài tập 29 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 29 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 1

Xác định hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(a = 2\) và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(1,5\)

b) \(a = 3\) và đồ thị của hàm số đi qua điểm \(A(2; 2)\)

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = \sqrt{3}x\) và đi qua điểm \(B(1; \sqrt{3} + 5)\)

 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

Với dạng bài toán 29 này, chúng ta sẽ dựa vào dữ kiện bài toán đã cho để tính hệ số góc của hàm số bậc nhất

Câu a:

Hàm số đã cho cắt trục hoành có hoành độ bằng \(1,5\), giả sử điểm cắt là điểm C và có hệ số góc là 2 nên:

\(\Rightarrow C(1,5;0)\)

\(\Rightarrow 0=1,5.2+b\Rightarrow b=-3\)

Hàm số cần tìm là:

\(y=2x-3\)

Câu b:

Hàm số đã cho đi qua điểm \(A(2; 2)\) và có hệ số góc là 3 nên:

\(2=3.2+b\Rightarrow b=-4\)

Hàm số cần tìm là:

\(y=3x-4\)

Câu c:

Vì đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng \(y = \sqrt{3x}\) nên nó có hệ số góc là \(a =\sqrt{ 3}\)

 Do đó hàm số đã cho có dạng:

\(y=\sqrt{3}x+b\)

Đồ thị hàm số qua \(B(1; \sqrt{3} + 5)\)

\(\Rightarrow \sqrt{3}+5=\sqrt{3}.1+b\Rightarrow b=5\)

Hàm số cần tìm là:

\(y=\sqrt{3}x+5\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Kim Ngan

  Bài 27 (Sách bài tập trang 68)

  a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau :

             \(y=x\)           (1)

             \(y=0,5x\)     (2)

  b) Đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt trục tung Oy tại điểm C có tung độ bằng 2, theo thứ tự cắt các đường thẳng (1) và (2) tại D và E. Tìm tọa độ của các điểm D, E. Tính chu vi và diện tích của tam giác ODE ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Bài 26 (Sách bài tập trang 67)

  Cho hai đường thẳng :

                         \(y=ax+b\)           (d)

                         \(y=a'x+b\)          (d')

  Chứng minh rằng :

  Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hai đường thẳng (d) và (d') vuông góc với nhau khi và chỉ khi \(a.a'=-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

   A= √x - 3 , B=√9 - √4
  Với giá trị nào của biểu thức thì A=B 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Tìm Max:

  \(M=\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1.a)Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2;3;7;8.                                                                                                                          b)Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không ?                                                                                                                                                                   3*5*7*9*11+3               ;                2*3*4*5*6-3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Khử mẫu của biểu thức lấy căn 

  \(\sqrt{\frac{1}{600}}\) ; \(\sqrt{\frac{11}{540}}\) ; \(\sqrt{\frac{3}{50}}\) ; \(\sqrt{\frac{5}{98}}\) ; \(\sqrt{\frac{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}{27}}\)

  ab\(\sqrt{\frac{a}{b}}\) ; \(\frac{a}{b}\)\(\sqrt{\frac{b}{a}}\) ; \(\sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^2}}\) ; \(\sqrt{\frac{9a^3}{36b}}\) ; 3xy\(\sqrt{\frac{2}{xy}}\)

  (Gỉa thiế các biểu thức có nghĩa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Tìm Max A=\(\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Vẽ đồ thị y = 2x -1 và y = 2-3x , rồi tìm tọa độ giao điểm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời