ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 29 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 29 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 1

Xác định hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(a = 2\) và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(1,5\)

b) \(a = 3\) và đồ thị của hàm số đi qua điểm \(A(2; 2)\)

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = \sqrt{3}x\) và đi qua điểm \(B(1; \sqrt{3} + 5)\)

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

 
 

Với dạng bài toán 29 này, chúng ta sẽ dựa vào dữ kiện bài toán đã cho để tính hệ số góc của hàm số bậc nhất

Câu a:

Hàm số đã cho cắt trục hoành có hoành độ bằng \(1,5\), giả sử điểm cắt là điểm C và có hệ số góc là 2 nên:

\(\Rightarrow C(1,5;0)\)

\(\Rightarrow 0=1,5.2+b\Rightarrow b=-3\)

Hàm số cần tìm là:

\(y=2x-3\)

Câu b:

Hàm số đã cho đi qua điểm \(A(2; 2)\) và có hệ số góc là 3 nên:

\(2=3.2+b\Rightarrow b=-4\)

Hàm số cần tìm là:

\(y=3x-4\)

Câu c:

Vì đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng \(y = \sqrt{3x}\) nên nó có hệ số góc là \(a =\sqrt{ 3}\)

 Do đó hàm số đã cho có dạng:

\(y=\sqrt{3}x+b\)

Đồ thị hàm số qua \(B(1; \sqrt{3} + 5)\)

\(\Rightarrow \sqrt{3}+5=\sqrt{3}.1+b\Rightarrow b=5\)

Hàm số cần tìm là:

\(y=\sqrt{3}x+5\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1