RANDOM

Bài tập 30 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 30 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau: \(y =\frac{1}{2} x + 2\); \(y = -x + 2\)

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng \(y =\frac{1}{2} x + 2\) và \(y = -x + 2\) với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ)

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Dạng toán bài 30 chúng ta kết hợp việc vẽ đồ thị hàm số, tìm tọa độ giao điểm và tính toán các độ lớn để giải quyết bài này.

Câu a:

Đồ thị được vẽ như hình:

                    

Câu b:

Bằng hình vẽ và các phép tính, ta tìm được tọa độ của 3 điểm A, B, C đó là:

\(A(-4;0);B(2;0);C(0;2)\)

Dễ dàng chứng minh được tam giác COB vuông cân tại O (O là gốc tọa độ) nên:

\(\widehat{B}=45^o\)

Dùng công thức lượng giác đối với tam giác AOC vuông tại O, ta có:

\(tanA=\frac{OC}{OA}=\frac{1}{2}\Rightarrow \widehat{A}\approx 26,56^o\)

\(\widehat{C}=180^o-\widehat{A}-\widehat{B}\approx 108,43^o\)

Câu c:

Ta có:

\(AB = 6 (cm)\)

\(AC=\sqrt{AO^2+OC^2}=2\sqrt{5}(cm)\)

\(BC=\sqrt{BO^2+OC^2}=2\sqrt{2}(cm)\)

Chu vi tam giác là:

\(P=AB+BC+AC=2(3+\sqrt{5}+\sqrt{2})(cm)\)

Diện tích tam giác:

\(S=\frac{1}{2}CO.AB=\frac{1}{2}.2.6=6(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Đào

  Từ điểm P nằm ngoài đường tròn O , kẻ hai cát tuyến PAB và PCD ( A nằm giữa P và B , C nằm giữa P và D ) các đường thẳng Ad và BC cắt nhau tại Q

  a, Biết P = 60 độ , AQC = 80 độ . Tính BCD

  b, Chứng minh : PA.PB=PC.PD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho đường thẳng(d) có phương trình:ax+(2a-1)y +3=0. Tìm a để (d) đi qua A(1,-1) và tìm hệ số góc của đường thẳng (d)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 5.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 69)

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A, B, C, D có tọa độ nguyên như sau :

  A( 4; 5)                                       B (1; -1)                        C ( 4; -4)                           D (7; -1)

  a) Viết phương trình của các đường thẳng AB, BC, CD, DA

  b) Tính (theo độ, phút) các góc của tứ giác ABCD bằng máy tính bỏ túi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM