ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 28 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

a. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm sô:

y = -2x      (1)

y = 0,5x      (2)

b. Qua điểm K(0; 2) vẽ đường thẳng (d) song song với trục Ox. Đường thẳng (d) cắt các đường thẳng (1) và (2) lần lượt tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B.

c. Hãy chứng tỏ rằng góc (AOB) = 90o (hai đường thẳng y = -2x và y = 0,5x vuông góc với nhau).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. *Vẽ đồ thị hàm số y = -2x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 1 thì y = -2. Ta có: M(1; -2)

Đồ thị hàm số y = -2x đi qua O và M

*Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 2 thì y = 1. Ta có: N(2; 1)

Đồ thị hàm số y = 0,5x đi qua O và N.

b. Đường thẳng (d) song song với trục Ox và đi qua điểm K(0; 2) nên nó là đường thẳng y = 2.

Đường thẳng y = 2 cắt đường thẳng (1) tại A nên điểm A có tung độ bằng 2.

Thay y = 2 vào phương trình y = -2x ta được x = -1.

Vậy điểm A(-1; 2)

Đường thẳng y = 2 cắt đường thẳng (2) tại B nên điểm B có tung độ bằng 2.

Thay y = 2 vào phương trình y = 0,5x ta được x = 4.

Vậy điểm B(4; 2).

c. Xét hai tam giác vuông OAK và BOK, ta có:

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Chí Thiện
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 68)

  a) Hệ số góc của đường thẳng \(y=\dfrac{3x-5}{2}\) là :

  (A) 3                        (B) (-5)                          (C) \(\dfrac{3}{2}\)                     (D) \(-\dfrac{5}{2}\)

  b) Hệ số góc của đường thẳng \(y=\dfrac{3-\sqrt{3}x}{5}\) là :

  (A) 3                        (B) \(\dfrac{3}{5}\)                              (C) \(-\sqrt{3}\)               (D) \(-\dfrac{\sqrt{3}}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phan Quân

  Bài 29 (Sách bài tập trang 68)

  Cho hàm số : 

                          \(y=mx+\left(2m+1\right)\)               (1)

  Với mỗi giá trị của \(m\in\mathbb{R}\), ta có một đường thẳng xác định bởi (1). Như vậy, ta có một họ đường thẳng xác định bởi (1). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi (1) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định  tọa độ của điểm đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo
  Bài 28 (Sách bài tập trang 68)

  a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số :

                \(y=-2x\)             (1)

                \(y=0,5x\)             (2)

  b) Qua điểm K(0; 2) vẽ đường thẳng (d) song song với trục Ox. Đường thẳng (d) cắt các đường thẳng (1), (2) lần lượt tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B

  c) Hãy chứng tỏ rằng \(\widehat{AOB}=90^0\) (hai đường thẳng (1) và (2) vuông góc với nhau)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Bài 27 (Sách bài tập trang 68)

  a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau :

             \(y=x\)           (1)

             \(y=0,5x\)     (2)

  b) Đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt trục tung Oy tại điểm C có tung độ bằng 2, theo thứ tự cắt các đường thẳng (1) và (2) tại D và E. Tìm tọa độ của các điểm D, E. Tính chu vi và diện tích của tam giác ODE ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Bài 26 (Sách bài tập trang 67)

  Cho hai đường thẳng :

                         \(y=ax+b\)           (d)

                         \(y=a'x+b\)          (d')

  Chứng minh rằng :

  Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hai đường thẳng (d) và (d') vuông góc với nhau khi và chỉ khi \(a.a'=-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1