YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

a) Hệ số góc của đường thẳng \(y = \frac{{3x - 5}}{2}\) là:

A. 3;        B. -5;        C. \(\frac{3}{2}\);        D. \(\frac{-5}{2}\).

b) Hệ số góc của đường thẳng \(y = \frac{{3 - \sqrt 3 x}}{5}\) là:

A. 3;        B. \(\frac{3}{5}\);        C. \( - \sqrt 3 \);        D. \(\frac{{ - \sqrt 3 }}{5}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chọn C.             

b) Chọn D.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Quân

  Bài 29 (Sách bài tập trang 68)

  Cho hàm số : 

                          \(y=mx+\left(2m+1\right)\)               (1)

  Với mỗi giá trị của \(m\in\mathbb{R}\), ta có một đường thẳng xác định bởi (1). Như vậy, ta có một họ đường thẳng xác định bởi (1). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi (1) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định  tọa độ của điểm đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo
  Bài 28 (Sách bài tập trang 68)

  a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số :

                \(y=-2x\)             (1)

                \(y=0,5x\)             (2)

  b) Qua điểm K(0; 2) vẽ đường thẳng (d) song song với trục Ox. Đường thẳng (d) cắt các đường thẳng (1), (2) lần lượt tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B

  c) Hãy chứng tỏ rằng \(\widehat{AOB}=90^0\) (hai đường thẳng (1) và (2) vuông góc với nhau)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Bài 27 (Sách bài tập trang 68)

  a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau :

             \(y=x\)           (1)

             \(y=0,5x\)     (2)

  b) Đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt trục tung Oy tại điểm C có tung độ bằng 2, theo thứ tự cắt các đường thẳng (1) và (2) tại D và E. Tìm tọa độ của các điểm D, E. Tính chu vi và diện tích của tam giác ODE ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Bài 26 (Sách bài tập trang 67)

  Cho hai đường thẳng :

                         \(y=ax+b\)           (d)

                         \(y=a'x+b\)          (d')

  Chứng minh rằng :

  Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hai đường thẳng (d) và (d') vuông góc với nhau khi và chỉ khi \(a.a'=-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

   A= √x - 3 , B=√9 - √4
  Với giá trị nào của biểu thức thì A=B 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Tìm Max:

  \(M=\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1.a)Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2;3;7;8.                                                                                                                          b)Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không ?                                                                                                                                                                   3*5*7*9*11+3               ;                2*3*4*5*6-3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON