ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

a) Hệ số góc của đường thẳng \(y = \frac{{3x - 5}}{2}\) là:

A. 3;        B. -5;        C. \(\frac{3}{2}\);        D. \(\frac{-5}{2}\).

b) Hệ số góc của đường thẳng \(y = \frac{{3 - \sqrt 3 x}}{5}\) là:

A. 3;        B. \(\frac{3}{5}\);        C. \( - \sqrt 3 \);        D. \(\frac{{ - \sqrt 3 }}{5}\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Chọn C.             

b) Chọn D.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1