YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5.2 trang 69 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5.2 trang 69 SBT Toán 9 Tập 1

a) Hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(\({\sqrt 3 }\), \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\))

A. \({\sqrt 3 }\);        B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\);        C. \(\frac{1}{2}\);        D. \(\frac{3}{2}\)

b) Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm P(1; \({\sqrt 3 }\) + \({\sqrt 2 }\)) và Q(\({\sqrt 3 }\); 3 + \({\sqrt 2 }\)) là:

A. -\({\sqrt 3 }\);       

B. (\({\sqrt 3 }\) – 1);       

C. (1 - \({\sqrt 3 }\));

D. \({\sqrt 3 }\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chọn C.             

b) Chọn D.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 69 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON