YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.3 trang 69 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5.3 trang 69 SBT Toán 9 Tập 1

a) Góc hợp bởi đường thẳng \(y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{5}\) và trục Ox là:

A. 26034’;        B. 300;        C. 600;        D. 30058’.

b) Góc hợp bởi đường thẳng \(y = \frac{{7 + 2x}}{5}\) và trục Ox là:

A. 51028’;        B. 81052’;        C. 21048’;        D. 63026’.

(Chú ý: Dùng máy tính bỏ túi tính góc chính xác đến phút).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chọn A.            

b) Chọn C

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.3 trang 69 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON