YOMEDIA
NONE

Bài tập 27 trang 58 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 27 tr 58 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = ax + 3\)

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm \(A(2; 6)\)

b) Vẽ đồ thị của hàm số

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

Kiến thức hệ số góc rất quan trọng trong hàm số bậc nhất, vì nó quyết định vị trí tương đối giữa các hàm số với nhau.

Câu a:

Hàm số đi qua điểm \(A(2; 6)\)

\(\Rightarrow 6=2a+3\Rightarrow a=\frac{3}{2}\)

Câu b:

Vẽ đồ thị hàm số: \(y=\frac{3}{2}x+3\)

Hàm số qua các điểm:

\(A(-2;0);B(0;3)\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 58 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON