YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 31 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = x + 1; y =\frac{1}{\sqrt{3}} x + \sqrt{3}; y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}\) 

b) Gọi \(\alpha, \beta, \gamma\) lần lượt là các góc tạo bởi các đường thẳng trên và trục Ox.

Chứng minh rằng \(tg\alpha = 1, tg\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}, tg\gamma = \sqrt{3}\)

Tính số đo các góc \(\alpha, \beta, \gamma\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

Với bài toán số 31 này kết hợp hình học, ta cần vẽ hàm số, sau đó sử dụng các công thức đại số để tính toán các giá trị lượng giác.

Câu a:

Đồ thị như hình:

                                      

Câu b:

\(tan\alpha=\frac{OA}{OF}=1\)

\(tan\beta=\frac{OB}{OD}=\frac{\sqrt{3}}{3}\)

\(tan\gamma =\frac{OC}{OE}=\frac{\sqrt{3}}{1}=\sqrt{3}\)

\(\Rightarrow \widehat{\alpha }=45^o, \widehat{\beta }=30^o,\widehat{\gamma }=60^o\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON