ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25 trang 67 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 25 trang 67 SBT Toán 9 Tập 1

a. Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm A(2; 1)

b. Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm B(1; -2)

c. Vẽ đồ thị của các hàm số với hệ số góc tìm được ở câu a, b trên cùng một mặt phẳng tọa độ và chứng tỏ rằng hai đường thẳng đó vuông góc với nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng đi qua gốc tọa độ có dạng y = ax + b

a. Vì đường thẳng y = ax đi qua điểm A(2; 1) nên tọa độ điểm A nghiệm đúng phương trình đường thẳng.

Ta có: 1 = a.2 ⇔ a = 1/2

Vậy hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm A(2; 1) là a = 1/2

b. Vì đường thẳng y = ax đi qua điểm B(1; -2) nên tọa độ điểm B nghiệm đúng phương trình đường thẳng.

Ta có: -2 = a.1 ⇔ a = -2

Vậy hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm B(1; -2) là a = -2

c. Với a = 1/2 ta có hàm sô: y = 1/2.x

Với a = -2 ta có hàm số: y = -2x

*Vẽ đồ thị hàm số y = 1/2.x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 2 thì y = 1. Ta có: A(2; 1)

Đồ thị hàm số y = 1/2.x đi qua O và A

*Vẽ đồ thị hàm số y = -2x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 1 thì y = -2. Ta có: B(1; -2)

Đồ thị hàm số y = -2x đi qua O và B

*Gọi A’, B’ lần lượt là hình chiếu của A, B trên Ox và Oy.

Ta có hai tam giác AA’O và BB’O có hai cạnh góc vuông tương ứng bằng nhau nên chúng bằng nhau.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 67 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh Trí

  cho đồ thị hàm số y=x+\(\sqrt{3}\) d1 va y=2x-\(\sqrt{5}\)d2

  a, Vẽ đồ thị hàm số trên cùng mặt phẳng toạ độ

  b,Tìm toạ độ giao điểm A của 2 đường thẳng d1 và d2

  c,tìm toạ độ giao điểm B,C lần luợt là giao điểm của d1,d2 trên trục hoành

  d,tìm chu vi và diện tích tam giác ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Đào

  Từ điểm P nằm ngoài đường tròn O , kẻ hai cát tuyến PAB và PCD ( A nằm giữa P và B , C nằm giữa P và D ) các đường thẳng Ad và BC cắt nhau tại Q

  a, Biết P = 60 độ , AQC = 80 độ . Tính BCD

  b, Chứng minh : PA.PB=PC.PD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho đường thẳng(d) có phương trình:ax+(2a-1)y +3=0. Tìm a để (d) đi qua A(1,-1) và tìm hệ số góc của đường thẳng (d)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 5.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 69)

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A, B, C, D có tọa độ nguyên như sau :

  A( 4; 5)                                       B (1; -1)                        C ( 4; -4)                           D (7; -1)

  a) Viết phương trình của các đường thẳng AB, BC, CD, DA

  b) Tính (theo độ, phút) các góc của tứ giác ABCD bằng máy tính bỏ túi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1