YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 75 trang 89 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 75 tr 89 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Tia phân giác của góc A cắt CD ở M. Tia phân giác của góc C cắt AB ở N. Chứng minh rằng AMCN là hình bình hành.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức: Trong hình bình hành, hai góc đối bằng nhau.

Dấu hiệu nhận biết: Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Vì ABCD là hình bình hành nên  \(\widehat A = \widehat C\)  (tính chất hình bình hành)

\( \displaystyle {\widehat A_2} = {1 \over 2}\widehat A\) (do AM là tia phân giác của góc BAD)

\(\displaystyle  {\widehat C_2} = {1 \over 2}\widehat C \) (do CN là tia phân giác của góc BCD)

Suy ra: \(\widehat A_2=\widehat C_2\) (vì \(\widehat A = \widehat C)\)

Lại có \(AB // CD\;\;\) (do ABCD là hình bình hành)

Nên \(AN // CM \;\;(1)\)

Mà  \({\widehat N_1} = {\widehat C_2}\) (so le trong)

Suy ra: \({\widehat A_2} = {\widehat N_1}\)

\(⇒ AM // CN \) ( vì có các cặp góc ở vị trí đồng vị bằng nhau) \((2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: Tứ giác \(AMCN\) là hình bình hành ( theo định nghĩa)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 75 trang 89 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF