YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 81 trang 90 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 81 tr 90 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Chu vi hình bình hành \(ABCD\) bằng \(10cm,\) chu vi tam giác \(ABD\) bằng \(9cm.\) Tính độ dài \(BD.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức:

+) Trong hình bình hành, các cạnh đối bằng nhau.

+) Chu vi tứ giác bằng tổng 4 cạnh, chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh.

Lời giải chi tiết

Vì ABCD là hình bình hành nên \(AB=DC, AD=BC\) (tính chất)

Chu vi hình bình hành \(ABCD\) là \(AB+DC+BC+AD\)\(=2AB+2AD=2(AB+AD)\)

Mà chu vi hình bình hành \(ABCD\) bằng \(10cm\) (giả thiết)

Nên \((AB + AD).2 = 10\;\; (cm)\)

\(⇒ AB + AD = \displaystyle {{10} \over 2} =5\) \((cm)\)

Chu vi của \(∆ ABD\) bằng :

\(AB + AD +BD = 9 \;\;(cm)\)

\(⇒ BD = 9 – ( AB + AD)\)\( = 9 – 5 = 4 \;\;(cm)\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 81 trang 90 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF