YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 80 trang 89 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 80 tr 89 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Trong các tứ giác trên hình 9, tứ giác nào là hình bình hành ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Dấu hiệu nhận biết:

+) Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

+) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Lời giải chi tiết

+) Tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành vì \(AD // BC\) và \(AD = BC\)

+) Xét tứ giác \(IKMN\), theo định lý tổng 4 góc trong tứ giác ta có: 

\(\begin{array}{l}
\widehat I + \widehat K + \widehat M + \widehat N = {360^0}\\
\Rightarrow \widehat N = {360^0} - \left( {\widehat I + \widehat K + \widehat M} \right)\\
\Rightarrow \widehat N = {360^0} - \left( {{{70}^0} + {{110}^0} + {{70}^0}} \right)\\
\Rightarrow \widehat N = {110^0}
\end{array}\)

Tứ giác \(IKMN\) là hình bình hành vì có

\(\widehat I = \widehat M = {70^0},\widehat K = \widehat N = {110^0}\).

+) Tứ giác \(EFGH\) không là hình bình hành vì có hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 89 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF