YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 90 trang 91 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 90 tr 91 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho ba điểm A, B, C trên giấy kẻ ô vuông (h.12). Hãy vẽ điểm thứ tư M sao cho A, B, C, M là bốn đỉnh của một hình bình hành

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Dấu hiệu nhận biết:

+) Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

+) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Lời giải chi tiết

- Nếu hình bình hành nhận \(AC\) làm đường chéo vì \(AB\) là đường chéo hình vuông có cạnh là hai ô vuông nên \(C{M_1}\) là đường chéo hình vuông cạnh \(2\) ô vuông và hai điểm \(A,\) \({M_1}\) nằm trên nửa mặt phẳng bờ \(BC\) ta có hình bình hành \(ABC{M_1}\) .

- Nếu hình bình hành nhận \(BC\) làm đường chéo, điểm \(A\) cách điểm \(C\) ba ô vuông , điểm \(B\) cách \({M_2}\) là ba ô vuông và hai điểm \(C,\) \({M_2}\) cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ \(AB\) ta có hình bình hành \(AB{M_2}C\)

- Nếu hình bình hành nhận \(AB\) làm đường chéo thì điểm \({M_3}\) cách điểm \(B\) ba ô vuông, hai điểm \({M_3}\) và \(A\) nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(BC\) ta có hình bình hành \(ACB{M_3}\) .

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 90 trang 91 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF