Bài tập 74 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 74 tr 105 sách GK Toán 8 Tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

(A) \(6cm\)                    (B) \(\sqrt{41} cm\)                  (C) \(\sqrt{164} cm\)              (D) \(9cm\) 

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét bài toán tổng quát:

ABCD là hình thoi, O là giao điểm hai đường chéo.

Theo định lí Pitago ta có:

AB2 = OA2 +OB2 = (AC)2 + (BD)2

Suy ra AB = 

Do đó theo đề bài: AB = 

                               AB = 

⇒ Vậy (B) đúng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 11.1 (Sách bài tập - trang 97)

  Cạnh của một hình thoi bằng 25, một đường chéo bằng 14. Đường chéo kia bằng :

  (A) 25                  (B) 48                     (C) \(\sqrt{429}\)                            (D) Một đáp số khác

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long
  Bài 136 (Sách bài tập - trang 97)

  a) Cho hình thoi ABCD. Kẻ hai đường cao AH, AK. Chứng minh rằng AH = AK ?

  b) Hình bình hành ABCD có hai đường cao AH, AK bằng nhau. Chứng minh rằng ABCD là hình thoi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời