Bài tập 74 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 74 tr 105 sách GK Toán 8 Tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

(A) \(6cm\)                    (B) \(\sqrt{41} cm\)                  (C) \(\sqrt{164} cm\)              (D) \(9cm\) 

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét bài toán tổng quát:

ABCD là hình thoi, O là giao điểm hai đường chéo.

Theo định lí Pitago ta có:

AB2 = OA2 +OB2 = (AC)2 + (BD)2

Suy ra AB = 

Do đó theo đề bài: AB = 

                               AB = 

⇒ Vậy (B) đúng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh

  bởi V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh 28/10/2018

  Gi%C3%BAp%20m%C3%ACnh%20b%C3%A0i%2053%20v%E1%BB%9Bi%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E
  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh

  bởi V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh 28/10/2018

  Gi%C3%BAp%20m%C3%ACnh%20b%C3%A0i%2052%20v%E1%BB%9Bi%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E
  Theo dõi (0) 3 Trả lời

Được đề xuất cho bạn