Bài tập 73 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 73 tr 105 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm các hình thoi trên hình 102.

Hình 102 a, b, c bài 73 trang 105 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hình 102 d, e bài 73 trang 105 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Các tứ giác ở hình 39 a, b, c, e là hình thoi.

- Ở hình 102a, ABCD là hình thoi (theo định nghĩa)

- Ở hình 102b, EFGH là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 4)

- Ở hình 102c, KINM là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 3)

- Ở hình 102e, ADBC là hình thoi (theo định nghĩa, vì AC = AD = AB = BD = BC)

Tứ giác trên hình 102d không là hình thoi.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 73 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh

  bởi V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh 28/10/2018

  Cho%20tam%20gi%C3%A1c%20abc%20nh%E1%BB%8Dn%2C%20c%C3%A1c%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20cao%20BD%2CCE.%20Tia%20ph%C3%A2n%20gi%C3%A1c%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%A1c%20g%C3%B3c%20ABD%20v%C3%A0%20ACE%20c%E1%BA%AFt%20nhau%20t%E1%BA%A1i%20O%2C%20c%E1%BA%AFt%20AC%20v%C3%A0%20AB%20l%E1%BA%A7n%20l%C6%B0%E1%BB%A3t%20t%E1%BA%A1i%20N%20v%C3%A0%20M.%20Tia%20BN%20c%E1%BA%AFt%20CE%20t%E1%BA%A1i%20K%2C%20tia%20CM%20c%E1%BA%AFt%20BD%20t%E1%BA%A1i%20H.%20Ch%E1%BB%A9ng%20minh%20r%E1%BA%B1ng%3A%20%0Aa.%20BN%20vu%C3%B4ng%20g%C3%B3c%20v%E1%BB%9Bi%20CM%0Ab.%20T%E1%BB%A9%20gi%C3%A1c%20MNHK%20l%C3%A0%20h%C3%ACnh%20thoi%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E
  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh

  bởi V%C3%B5%20Kh%C3%A1nh%20Linh 28/10/2018

  Gi%C3%BAp%20m%C3%ACnh%20v%E1%BB%9Bi%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E
  Theo dõi (0) 4 Trả lời

Được đề xuất cho bạn