YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 73 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 73 tr 105 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm các hình thoi trên hình 102.

Hình 102 a, b, c bài 73 trang 105 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hình 102 d, e bài 73 trang 105 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các tứ giác ở hình 39 a, b, c, e là hình thoi.

- Ở hình 102a, ABCD là hình thoi (theo định nghĩa)

- Ở hình 102b, EFGH là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 4)

- Ở hình 102c, KINM là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 3)

- Ở hình 102e, ADBC là hình thoi (theo định nghĩa, vì AC = AD = AB = BD = BC)

Tứ giác trên hình 102d không là hình thoi.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 73 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF