YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 6 tr 62 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Hình 13 bài 6 trang 59 SGK Toán lớp 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trên hình 13a ta có:

 =  =  vì  ≠  nên  ≠  => PM và MC không song song.

Ta có \(\left.\begin{matrix} &\frac{CN}{NB}=\frac{21}{7}=3 \\ & \frac{CM}{MA}=\frac{15}{5}=3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{CM}{MA}=\frac{CN}{NB}\) => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có:  =  =  =  

⇒  =   ⇒ A'B' // AB   (1)

Mà  =  lại so le trong

Suy ra A"B" // A'B' (2)

Từ 1 và 2 suy ra AB // A'B' // A"B"

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON