YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 6 tr 62 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong hình 13a:

\(\dfrac{AP}{PB} = \dfrac{3}{8}\); \(\dfrac{AM}{MC}= \dfrac{5}{15} = \dfrac{1}{3}\) vì \(\dfrac{3}{8} ≠ \dfrac{1}{3}\) nên \(\dfrac{AP}{PB} ≠ \dfrac{AM}{MC}\)

\(\Rightarrow\) \(PM\) và \(BC\) không song song. (Theo định lí Talet đảo)

Ta có \(\left.\begin{matrix} \dfrac{CN}{NB}=\dfrac{21}{7}=3 \\ \dfrac{CM}{MA}=\dfrac{15}{5}=3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \dfrac{CM}{MA}=\dfrac{CN}{NB}\)

\(\Rightarrow MN // AB\) (Theo định lí Talet đảo)

Trong hình 13b:

Ta có: \(\dfrac{OA'}{A'A} = \dfrac{2}{3}\); \(\dfrac{OB'}{B'B} = \dfrac{3}{4,5} = \dfrac{2}{3}\)

\(\Rightarrow \dfrac{OA'}{A'A} = \dfrac{OB'}{B'B}\)

\(\Rightarrow A'B' // AB\) (Theo định lí Talet đảo) (1)

Có \(\widehat {B''A''O} = \widehat {OA'B'}\) (gt)

Mà hai góc \(\widehat {B''A''O}\) và \( \widehat {OA'B'}\) ở vị trí so le trong

Suy ra \(A"B" // A'B'\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(AB // A'B' // A"B"\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON