RANDOM
VIDEO

Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 10 tr 63 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H'(h.16)

a) Chứng minh rằng: \(\frac{{AH'}}{{AH}} = \frac{{B'C'}}{{BC}}\)

b) Áp dụng: Cho biết \(AH' = \frac{1}{3} AH\) và diện tích tam giác ABC là 67.5 cm2Tính diện tích tam giác AB'C'.

Hình 16 bài 10 trang 63 SGK Toán lớp 8 Tập 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Chứng minh \(\frac{{AH'}}{{AH}} = \frac{{B'C'}}{{BC}}\)

Vì B'C' // với BC ⇒\(\frac{{B'C'}}{{BC}} = \frac{{AB'}}{{AB}}\)           (1)

Trong ∆ABH có BH' // BH ⇒\(\frac{{AH'}}{{AH}} = \frac{{AB'}}{{BC}}\)   (2)

Từ 1 và 2 ⇒\(\frac{{B'C'}}{{BC}} = \frac{{AH'}}{{AH}}\) 

Câu b:

B'C' // BC mà AH ⊥ BC nên AH' ⊥ B'C' hay AH' là đường cao của tam giác AB'C'.

Áp dụng kết quả câu a) ta có: AH' = \(\frac{1}{3}\) AH

\(\frac{{B'C'}}{{BC}} = \frac{{AH'}}{{AH}}\) = \(\frac{1}{3}\) ⇒ B'C' = \(\frac{1}{3}\) BC

⇒ SAB’C’= \(\frac{1}{2}\) AH'.B'C' = \(\frac{1}{2}\).\(\frac{1}{3}\)AH.\(\frac{1}{3}\)BC

⇒ SAB’C’= (\(\frac{1}{2}\)AH.BC)\(\frac{1}{9}\)

mà SABC= \(\frac{1}{2}\)AH.BC = 67,5 cm2

Vậy SAB’C’= \(\frac{1}{9}\).67,5= 7,5 cm2

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)