YOMEDIA

Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 10 tr 63 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H'(h.16)

a) Chứng minh rằng:  = .

b) Áp dụng: Cho biết \(AH' = \frac{1}{3} AH\) và diện tích tam giác ABC là 67.5 cm2Tính diện tích tam giác AB'C'.

Hình 16 bài 10 trang 63 SGK Toán lớp 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Chứng minh  =  

Vì B'C' // với BC ⇒  =             (1)

Trong ∆ABH có BH' // BH ⇒  =   (2)

Từ 1 và 2 ⇒  = 

Câu b:

B'C' // BC mà AH ⊥ BC nên AH' ⊥ B'C' hay AH' là đường cao của tam giác AB'C'.

Áp dụng kết quả câu a) ta có: AH' =  AH

 =  =  ⇒ B'C' =  BC

⇒ SAB’C’ AH'.B'C' = .AH.BC

⇒ SAB’C’= (AH.BC)

mà SABCAH.BC = 67,5 cm2

Vậy SAB’C’.67,5= 7,5 cm2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tường Vy

  tìm x trong hình sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Từ M kẻ MK và MI lần lượt vuông góc với AB, AC ( K thuộc AB, I thuoccj AC ). CMR:

  a) AM vuông góc với BC

  b) MK=MI và IK song song BC.

  c) AM vuông góc IK.

  GIúp mk vs! mk tik xho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài I.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 101)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC

  a) Chứng minh rằng ADEFF là hình thoi

  b) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì ADEF là hình vuông 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>