YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 14 tr 64 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m, n, p( cùng đơn vị đo). Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:

a) \(\frac{x}{m}= 2\);     b) \(\frac{x}{n}=\frac{2}{3}\) ;       c) \(\frac{m}{x}=\frac{n}{p}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Cách dựng:

- Vẽ hai tia Ox, Oy không đối nhau.

- Trên tia Oy đặt điểm B sao cho OB = 2 đơn vị.

- Lấy trung điểm của OB,

- Nối MA.

- Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với MA cắt Ox tại C thì  = ; OB = 2 OM

⇒  = 2

Câu b:

Cách dựng:

- Vẽ hai tia Ox và Oy không đối nhau.

- Trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 đơn vị, OB= 3 đơn vị.

- Trên tia Oy đặt đoạn OB' = n

- Nối BB'

- Vẽ đường thẳng qua A song song với BB' cắt Oy tại A' và OA' = x.

Ta có: AA' // BB' ⇒  = 

hay  = 

Câu c:

Cách dựng:

- Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.

- Trên tia Ox đặt đoạn OA= m, OB= n.

- Trên tia Oy đặt đoạn OB' = p.

- Vẽ đường thẳng qua A và song song với BB' cắt Oy tại A' thì OA' = x.

Thật vậy: AA' // BB' ⇒  =  hay  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Tran Chau
    Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 84)

    Cho hình thang ABCD (AB //CD). Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên và các đường chéo AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q (h.9)

    Chứng minh rằng MN = PQ ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1