AMBIENT

Bài tập 14 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 14 tr 64 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m, n, p( cùng đơn vị đo). Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:

a) \(\frac{x}{m}= 2\);     b) \(\frac{x}{n}=\frac{2}{3}\) ;       c) \(\frac{m}{x}=\frac{n}{p}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Cách dựng:

- Vẽ hai tia Ox, Oy không đối nhau.

- Trên tia Oy đặt điểm B sao cho OB = 2 đơn vị.

- Lấy trung điểm của OB,

- Nối MA.

- Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với MA cắt Ox tại C thì  = ; OB = 2 OM

⇒  = 2

Câu b:

Cách dựng:

- Vẽ hai tia Ox và Oy không đối nhau.

- Trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 đơn vị, OB= 3 đơn vị.

- Trên tia Oy đặt đoạn OB' = n

- Nối BB'

- Vẽ đường thẳng qua A song song với BB' cắt Oy tại A' và OA' = x.

Ta có: AA' // BB' ⇒  = 

hay  = 

Câu c:

Cách dựng:

- Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.

- Trên tia Ox đặt đoạn OA= m, OB= n.

- Trên tia Oy đặt đoạn OB' = p.

- Vẽ đường thẳng qua A và song song với BB' cắt Oy tại A' thì OA' = x.

Thật vậy: AA' // BB' ⇒  =  hay  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hình thang cân ABCD (AB //CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O 9h.11).

  Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Cho biết MD = 3OM, đáy lớn CD = 5,6 cm

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MN và đáy nhỏ AB

  b) So sánh độ dài đoạn thẳng MN với nửa hiệu các độ dài của CD và AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>