Bài tập 9 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 9 tr 63 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A và B đến cạnh AC.

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi DH và BK lần lượt là khoảng cách từ B và D đến cạnh AC.

Ta có DH // BK (cùng vuông góc với AC)

⇒  =  

Mà AB = AD + DB

⇒ AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vậy  =  = 

Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D và B đến AC bằng 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • A La

  Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Từ M kẻ MK và MI lần lượt vuông góc với AB, AC ( K thuộc AB, I thuoccj AC ). CMR:

  a) AM vuông góc với BC

  b) MK=MI và IK song song BC.

  c) AM vuông góc IK.

  GIúp mk vs! mk tik xho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài I.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 101)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC

  a) Chứng minh rằng ADEFF là hình thoi

  b) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì ADEF là hình vuông 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời