YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm GTNN của biểu thức: (P = left( {x - 2} ight)left( {x - 4} ight)({x^2} - 6x + 10))

P=(x-2)(x-4)(x2-6x+10)

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 •  Ta có :

  P = ( x - 2 )( x - 4 )( x2 - 6x + 10 )

  ⇔ P = ( x2 - 6x + 8 )( x - 6x + 10 )

  - Đặt a = x2 - 6x + 8 ta được :

  ⇔ P = a( a + 2 )

  ⇔ P = a2 + 2a

  ⇔ P = a2 + 2a + 1 - 1 

  ⇔ P = ( a + 1 )2 - 1

  mà ( a + 1 )2 > 0        ( mọi a )

  ⇔ ( a + 1 )2  -  1 >  -1   ( mọi a )

  Vậy GTNN của biểu thức P = -1  khi và chỉ khi :

  a + 1 = 0

  thay a = x2 - 6x + 8 ta được

  x- 6x + 8 + 1 = 0

  ⇔ x2 - 6x + 9 = 0

  ⇔ ( x - 3 )2 = 0

  ⇔ x - 3 = 0

  ⇔ x = 3

  Vậy GTNN của P = - 1 khi x = 3

   

    bởi Tô Tấn Đạt 27/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF