ADMICRO
UREKA

Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 11 tr 63 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

a) Tính độ dài đoạn MN và EF.

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết diện tích của tam giác ABC là 270 cm2

 Hình 17 bài 11 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

∆ABC có MN // BC.

⇒  = (kết quả bài tập 10)

Mà AK = KI = IH

Nên  =  ⇒  =  ⇒ MN = BC = .15 = 5 cm.

∆ABC có EF // BC ⇒  =  = 

⇒ EF = .15 =10 cm.

Câu b:

Áp dụng kết quả ở câu b của bài 10 ta có:

SAMN.SABC= 30 cm2

SAEF.SABC= 120 cm2

Do đó SMNEF = SAEF - SAMN = 90 cm2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF