Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 11 tr 63 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

a) Tính độ dài đoạn MN và EF.

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết diện tích của tam giác ABC là 270 cm2

 Hình 17 bài 11 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

∆ABC có MN // BC.

⇒  = (kết quả bài tập 10)

Mà AK = KI = IH

Nên  =  ⇒  =  ⇒ MN = BC = .15 = 5 cm.

∆ABC có EF // BC ⇒  =  = 

⇒ EF = .15 =10 cm.

Câu b:

Áp dụng kết quả ở câu b của bài 10 ta có:

SAMN.SABC= 30 cm2

SAEF.SABC= 120 cm2

Do đó SMNEF = SAEF - SAMN = 90 cm2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • bala bala
  Bài 163 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD

  a) Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm

  c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tứ là M và N. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình bình hành 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 162 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

  a) Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Gọi M là giao điểm của AF và DE, gọi N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình chữ nhật ?

  c) Hình bình hành ABCD nói trên có thêm điều kiện gì thì EMFN là hình vuông ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long
  Bài 159 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC

  a) Chứng minh rằng D đối xứng với E qua A

  b) Tam giác DHE là tam giác gì ? Vì sao ?

  c) Tứ giác BDEC là hình gì ? Vì sao ?

  d) Chứng minh rằng BC = BD + CE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời