AMBIENT

Hỏi đáp về Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - Luyện tập, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (22 câu):

 • Tô Mai Phương

  Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH 

  1.Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA. Từ đó suy ra AB^2 = BC × BH 
  2. Kẻ phân giác BD của góc ABC, D thuộc AC, BD cắt AH tại E Chứng minh rằng AB×HE=AD×HB
  3.Chứng minh tam giác ADE cân 
  4. Kẻ DF vuông góc với BC, F thuộc BC. Giả sử AB = 3 BH tính tỉ số diện tích của tam giác HEF và tam giác HAC.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Ngọc Anh

  Tam giác MNP vuông tại M. Đường cao MH cắt phân giác NQ tại I.

  a, C/m: △ MNP đồng dạng với △ HNM

  b, C/m: MN2 = NH.NP

  c, C/m: IH/IM = QM/QP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh

  tam giác ABC cân tại A có AB= 13cm ; BC = 10 cm . AH vuông góc với BC

  a, Chứng minh : H là trung điểm của BC

  b, tính AH

  c, Kẻ HE vuông góc với AB ; HF vuông góc với AC . chứng minh HE = HF

  d, chứng minh EF // BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly

  Cho hình thang ABCD (AB//CD) . Kẻ 1 đường thẳng song song với 2 đáy cắt AD,BC tại E,F . Tính FC biết AE =4cm,ED=2cm,BF=6cm

  Help meee ☹

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC ; trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD =1/3 AB . Qua D kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại E . So sánh DE với BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien

  Cho tam giác ABC cân ở A. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên tia đối tia CA lấy điểm N sao cho BM = CN. Gọi K là trung điểm MN. Chứng minh ba điểm B, K, C thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha

  Bài 1: Cho hình thang ABCD ( AB//CD) . O là giao của 2 đường chéo , qua O kể đường thẳng // với 2 đáy cắt AD tại M, cắt BC tại N. CMR : O là trung điểm của MN

  Bài 2: Cho \(\bigtriangleup{ABC}\) có S=120 cm2 . Đường cao AH , trung tuyến AM , gọi G là trọng tâm của \(\bigtriangleup{ABC}\). Đường thẳng đi qua G//BC cắt AB, AH, AC lần lượt tại E, I, F

  a) Tính \(\dfrac{EF}{BC}\)\(\dfrac{AI}{AH}\)

  b) SAEF=?

  Bài 3: Cho \(\diamond{ABCD}\) , đường thẳng đi qua A// với BC cắt BD tại E ; đường thẳng đi qua B // với AD cắt AC tại G

  a) CM: EG//CD

  b) Giả sử AB//CD . CM: AB2=CD.EG

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  cho tam giác ABC, G là trọng tâm. Qua G vẽ đường thẳng song song với cạnh AC, cắt các cạnh AB, BC lần lượt ở D và E. Tính độ dài đoạn thẳng DE, biết AD+EC=16cm và chu vi tam giác ABC bằng 75cm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien

  cho tam giác ABC. kẻ phân giác trong BD, CK. từ A kẻ đường thẳng vuông góc với CK tại M, từ A, C kẻ các đường thẳng vuông góc với BD tại N và L tương ứng, MN cắt AC tại E, BF cắt CL tại E

  a, chứng minh MN//BC

  b, chứng minh LF//AB và LF đi qua trung điểm BC

  c, chứng minh DE//BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ ở ngoài tam giác , tam giác ABD vuông cân tại B và tam giác ACF vuông cân tại C. Gọi K là giao điểm của AB và CD, H là giao điểm của AC và BF. CMR :
  a) AH = AK .
  b) AH2 = BH.CK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang

  cho △ABC có góc A = 90 độ và tia phân giác BH. Kẻ HM vuông góc với BC. Gọi N là giao điểm của AB và MH. Chứng minh:

  a) △ABH = △MHB

  b) BH là đường trung trực của AM

  c) AM //CN

  d0 BH vuông góc CN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà

  Chứng minh định lý Ta-lét đảo ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy

  tìm x trong hình sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La

  Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Từ M kẻ MK và MI lần lượt vuông góc với AB, AC ( K thuộc AB, I thuoccj AC ). CMR:

  a) AM vuông góc với BC

  b) MK=MI và IK song song BC.

  c) AM vuông góc IK.

  GIúp mk vs! mk tik xho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan
  Bài I.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 101)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC

  a) Chứng minh rằng ADEFF là hình thoi

  b) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì ADEF là hình vuông 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala
  Bài 163 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD

  a) Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm

  c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tứ là M và N. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình bình hành 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem
  Bài 162 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

  a) Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Gọi M là giao điểm của AF và DE, gọi N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình chữ nhật ?

  c) Hình bình hành ABCD nói trên có thêm điều kiện gì thì EMFN là hình vuông ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long
  Bài 159 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC

  a) Chứng minh rằng D đối xứng với E qua A

  b) Tam giác DHE là tam giác gì ? Vì sao ?

  c) Tứ giác BDEC là hình gì ? Vì sao ?

  d) Chứng minh rằng BC = BD + CE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Hình bs.1 cho biết AB //CD, \(O\in MN\), MN = 5cm, OB = 1,5 cm, OD = 4,5 cm. MB = 1cm

  Hãy chọn kết quả đúng :

  1) Độ dài của đoạn thẳng MO (tính theo đơn vị cm) là :

  (A) 1,25                     (B) 2,25

  (C) 3,25                     (D) 4,25

  2) Độ dài đoạn thẳng NO (tính theo đơn vị cm) là :

  (A) 5,75                     (B) 4,25

  (C) 3,75                     (D) 2,75

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai
  Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hình thang ABCD (AB //CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng OM = ON (h.13)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Cho hình thang ABCD (AB //CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD thứ tự là N và M (h.12).

  Chứng minh rằng :

  a) MN //AB

  b) \(M=\dfrac{CD-AB}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hình thang cân ABCD (AB //CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O 9h.11).

  Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Cho biết MD = 3OM, đáy lớn CD = 5,6 cm

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MN và đáy nhỏ AB

  b) So sánh độ dài đoạn thẳng MN với nửa hiệu các độ dài của CD và AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>