YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 12 tr 64 sách GK Toán 8 Tập 2

Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Người ta tiền hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tình chiều rộng của khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia(h18). Nhìn hình vẽ, Hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B'C'= a', BB'= h.

Hình 18 bài 12 trang 63 SGK Toán lớp 8 Tập 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải: mô tả cách làm:

* Chọn một điểm A cố định bên mép bờ sông bên kia( chẳng hạn như là một thân cây), đặt hai điểm B và B' thẳng hàng với A, điểm B sát mép bờ còn lại và AB chình là khoảng cách cần đo.

* Trên hai đường thẳng vuông góc với AB' tại B và B' lấy C và C' thẳng hàng với A.

* Đo độ dài các đoạn BB'= h, BC= a, B'B'= a'.

Ta có:

 =  mà AB' = x + h nên 

 =  ⇔ a'x = ax + ah

⇔ a'x - ax = ah

⇔ x(a' - a) = ah

 \(x=\frac{ah}{a'-a}\)

Vậy khoảng cách AB bằng 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tường Vy

  tìm x trong hình sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  A La

  Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Từ M kẻ MK và MI lần lượt vuông góc với AB, AC ( K thuộc AB, I thuoccj AC ). CMR:

  a) AM vuông góc với BC

  b) MK=MI và IK song song BC.

  c) AM vuông góc IK.

  GIúp mk vs! mk tik xho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài I.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 101)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC

  a) Chứng minh rằng ADEFF là hình thoi

  b) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì ADEF là hình vuông 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 163 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD

  a) Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm

  c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tứ là M và N. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình bình hành 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 162 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

  a) Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Gọi M là giao điểm của AF và DE, gọi N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình chữ nhật ?

  c) Hình bình hành ABCD nói trên có thêm điều kiện gì thì EMFN là hình vuông ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long
  Bài 159 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC

  a) Chứng minh rằng D đối xứng với E qua A

  b) Tam giác DHE là tam giác gì ? Vì sao ?

  c) Tứ giác BDEC là hình gì ? Vì sao ?

  d) Chứng minh rằng BC = BD + CE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại O. Chứng minh rằng :

                            \(OM.OC=ON.OB\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1