YOMEDIA

Bài tập 12 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 12 tr 64 sách GK Toán 8 Tập 2

Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Người ta tiền hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tình chiều rộng của khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia(h18). Nhìn hình vẽ, Hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B'C'= a', BB'= h.

Hình 18 bài 12 trang 63 SGK Toán lớp 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải: mô tả cách làm:

* Chọn một điểm A cố định bên mép bờ sông bên kia( chẳng hạn như là một thân cây), đặt hai điểm B và B' thẳng hàng với A, điểm B sát mép bờ còn lại và AB chình là khoảng cách cần đo.

* Trên hai đường thẳng vuông góc với AB' tại B và B' lấy C và C' thẳng hàng với A.

* Đo độ dài các đoạn BB'= h, BC= a, B'B'= a'.

Ta có:

 =  mà AB' = x + h nên 

 =  ⇔ a'x = ax + ah

⇔ a'x - ax = ah

⇔ x(a' - a) = ah

 \(x=\frac{ah}{a'-a}\)

Vậy khoảng cách AB bằng 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh duy
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Hình bs.1 cho biết AB //CD, \(O\in MN\), MN = 5cm, OB = 1,5 cm, OD = 4,5 cm. MB = 1cm

  Hãy chọn kết quả đúng :

  1) Độ dài của đoạn thẳng MO (tính theo đơn vị cm) là :

  (A) 1,25                     (B) 2,25

  (C) 3,25                     (D) 4,25

  2) Độ dài đoạn thẳng NO (tính theo đơn vị cm) là :

  (A) 5,75                     (B) 4,25

  (C) 3,75                     (D) 2,75

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai
  Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hình thang ABCD (AB //CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng OM = ON (h.13)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Cho hình thang ABCD (AB //CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD thứ tự là N và M (h.12).

  Chứng minh rằng :

  a) MN //AB

  b) \(M=\dfrac{CD-AB}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA