RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 13 tr 64 sách GK Toán 8 Tập 2

Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ do đơn giản được không?

Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm: Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bằng thước thông dụng.

a) Em hay cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào ? 

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

Hình 19 bài 13 trang 64 SGK Toán lớp 8 Tập 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Cách tiến hành:

- Đặt hai cọc thẳng đứng, di chuyển cọc 2 sao cho 3 điểm A,F,K nằm trên đường thẳng.

- Dùng sợi dây căng thẳng qua 2 điểm F và K để xác định điểm C trên mặt đất( 3 điểm F,K,C thẳng hàng).

Câu b:

 ∆BC có AB // EF nên  =  => AB =  = 

Vậy chiều cao của bức tường là: AB = .

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh duy
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Hình bs.1 cho biết AB //CD, \(O\in MN\), MN = 5cm, OB = 1,5 cm, OD = 4,5 cm. MB = 1cm

  Hãy chọn kết quả đúng :

  1) Độ dài của đoạn thẳng MO (tính theo đơn vị cm) là :

  (A) 1,25                     (B) 2,25

  (C) 3,25                     (D) 4,25

  2) Độ dài đoạn thẳng NO (tính theo đơn vị cm) là :

  (A) 5,75                     (B) 4,25

  (C) 3,75                     (D) 2,75

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tuấn Huy
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Cho ba đoạn thẳng AB = 3cm, CD = 5cm, EF = 2cm. Dựng đoạn thẳng thứ tư có độ dài a sao cho \(\dfrac{AB}{CD}=\dfrac{EF}{a}\) hay \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{2}{a}\)

  Tính giá trị của a ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc
  Bài 15 (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Cho trước 3 đoạn thẳng có độ dài tương ứng là m, n và p. Dựng đoạn thẳng thứ tư có độ dàu q sao cho \(\dfrac{m}{n}=\dfrac{p}{q}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai
  Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hình thang ABCD (AB //CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng OM = ON (h.13)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Cho hình thang ABCD (AB //CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD thứ tự là N và M (h.12).

  Chứng minh rằng :

  a) MN //AB

  b) \(M=\dfrac{CD-AB}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hình thang cân ABCD (AB //CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O 9h.11).

  Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Cho biết MD = 3OM, đáy lớn CD = 5,6 cm

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MN và đáy nhỏ AB

  b) So sánh độ dài đoạn thẳng MN với nửa hiệu các độ dài của CD và AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai
  Bài 11* (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Cho hình thang ABCD (AB//CD). Trên cạnh bên AD lấy điểm E sao cho \(\dfrac{AE}{ED}=\dfrac{p}{q}\). Qua E kẻ đường thẳng song song với các đáy và cắt BC tại F (h.10)

  Chứng minh rằng :

                         \(EF=\dfrac{p.CD+q.AB}{p+q}\)

  Hướng dẫn : Kẻ thêm đường chéo AC, cắt EF ở , rồi áp dụng hệ quả của định lí Ta - let vào các tam giác ADC và CAB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)