YOMEDIA

Bài tập 13 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 13 tr 64 sách GK Toán 8 Tập 2

Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ do đơn giản được không?

Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm: Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bằng thước thông dụng.

a) Em hay cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào ? 

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

Hình 19 bài 13 trang 64 SGK Toán lớp 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Cách tiến hành:

- Đặt hai cọc thẳng đứng, di chuyển cọc 2 sao cho 3 điểm A,F,K nằm trên đường thẳng.

- Dùng sợi dây căng thẳng qua 2 điểm F và K để xác định điểm C trên mặt đất( 3 điểm F,K,C thẳng hàng).

Câu b:

 ∆BC có AB // EF nên  =  => AB =  = 

Vậy chiều cao của bức tường là: AB = .

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 64 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

  Hình thang cân ABCD (AB //CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O 9h.11).

  Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Cho biết MD = 3OM, đáy lớn CD = 5,6 cm

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MN và đáy nhỏ AB

  b) So sánh độ dài đoạn thẳng MN với nửa hiệu các độ dài của CD và AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA