YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 7 tr 62 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Hình 14 bài 7 trang 59 SGK Toán lớp 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

* Trong hình 14a

MN // EF ⇒  = 

mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên  =  ⇒ x=  =   ≈ 31,6

* Trong hình 14b

Ta có A'B' ⊥ AA'(gt) và AB ⊥ AA'(gt)

⇒ A'B' // AB ⇒   =  hay  = 

x =  = 8.4

∆ABO vuông tại A

⇒ OB2 = y2 = OA2 + AB2

⇒ y2 = 62+ 8,42

⇒ y2 = 106,56

⇒ y ≈ 10,3

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF