YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13 trang 85 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 13 trang 85 SBT Toán 8 Tập 2

Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD thứ tự là N và M.

Chứng minh rằng:

a.  MN// AB;

b. \(MN = {{CD - AB} \over 2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng:

- Định lí đảo của định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác. 

- Tính chất: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

- Tiên đề Ơ-clít: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết

a) Gọi \(P\) là trung điểm của \(AD\), nối \(PM.\)

Xét \(\Delta DAB\) có:

\(\displaystyle{{PA} \over {AD}} = {1 \over 2};{{BM} \over {BD}} = {1 \over 2}\)

\(\displaystyle\Rightarrow {{PA} \over {AD}} = {{BM} \over {BD}}\)

Theo định lí đảo của định lí Ta-lét ta có \( PM // AB\)                       (1)

Xét \(\Delta ACD\) có: \(\displaystyle{{AP} \over {AD}} = {1 \over 2};{{AN} \over {AC}} = {1 \over 2}\)

\(\Rightarrow \displaystyle{{AP} \over {AD}} = {{AN} \over {AC}}\)

Theo định lí đảo của định lí Ta-lét ta có \(PN // CD\)                         (2)

\(AB//CD\) (gt)     (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra \(PM//AB\) và \(PN//AB\)

Qua \(P\) có hai đường thẳng \(PN\), \(PM\) cùng song song với \(AB\), theo tiên đề Ơ-clít thì \(PN \equiv PM\) hay \( P, M, N\) thẳng hàng.

Vậy \( MN // AB\).

b) Vì \(PM\) là đường trung bình của tam giác \(DAB\) nên ta có:

\(\displaystyle PM = {{AB} \over 2}\) (tính chất đường trung bình tam giác)

Vì \(PN\) là đường trung bình của tam giác \(ADC\) nên ta có:

\(\displaystyle PN = {{CD} \over 2}\) (tính chất đường trung bình tam giác)

Vậy \(MN = PN - PM\) \(\displaystyle= {{CD} \over 2} - {{AB} \over 2} = {{CD - AB} \over 2}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 85 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Hương Lan
  Bài I.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 101)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC

  a) Chứng minh rằng ADEFF là hình thoi

  b) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì ADEF là hình vuông 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 163 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD

  a) Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm

  c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tứ là M và N. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình bình hành 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 162 (Sách bài tập - trang 100)

  Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

  a) Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì ? Vì sao ?

  b) Gọi M là giao điểm của AF và DE, gọi N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình chữ nhật ?

  c) Hình bình hành ABCD nói trên có thêm điều kiện gì thì EMFN là hình vuông ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF