YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 126 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 28 tr 126 sách GK Toán 8 Tập 1

Xem hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE. 

Hình 142 bài 28 trang 125 SGK Toán lớp 8 Tập 1

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có IG // FU nên khoảng cách giữa hai đường thẳng IG và FU không đổi và bằng h. Các hình bình hành FIGE, IGRE, IGUR có cạnh bằng nhau FE = ER = RU có cùng chiều cao ứng với cạnh đó nên diện tích chúng bằng nhau. Tức là SFIGR = SIGRE = SIGUR( = h. FE)

Mặt khác các tam giác IFG, GEU có cạnh đáy FR và EU bằng nhau, bằng hai lần cạnh hình bình hành FIGE nên diện tích chúng bằng nhau:

                   SIFR = SGEU = SFIGE

 Vậy           SFIGE = SIGRE = SIGUR = SIFR = SGEU

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 126 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON