YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 32 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 32 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết đa giác ở hình vẽ có diện tích bằng 3375 m2

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

 
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình đa giác đã cho gồm một hình thang và một hình tam giác.

Diện tích phần hình thang là S1, tam giác là S2, ta có:

S1 = \(\frac{{50 + 70}}{2}.30\)= 1800 (m2)

S2 = S - S1 = 3375 - 1800 = 1575 (m2)

Chiều cao h của tam giác là: \(h = \frac{{2S}}{{70}} = \frac{{2.1575}}{{70}}\) = 45 (m)

Vậy x = 45 + 30 = 75 (m)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON