ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 4 Diện tích hình thang

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 4 về Diện tích hình thang online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Nửa tích độ dài hai đáy
  • B. Tích đáy lớn và đáy nhỏ 
  • C. Nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao
  • D. Tích của tổng hai đáy và chiều cao
  • A. 20cm
  • B. 16cm
  • C. 15cm
  • D. 12cm
   
   
  • A. 5cm
  • B. 4cm
  • C. 4,5cm
  • D. 9cm
  • A. AB.AD
  • B. (AB + DC).AD
  • C. \(\frac{1}{2}\left( {AB + C{\rm{D}}} \right)\)
  • D. \(\frac{1}{2}A{\rm{D}}.\left( {AB + C{\rm{D}}} \right)\)
  • A. 7 cm
  • B. 5 cm
  • C. 6 cm
  • D. 4,2 cm
 • Câu 6:

  Một hình thang có đáy nhỏ là 9cm, chiều cao là 4cm, diện tích là 50cm2. Đáy lớn là:

  • A. 25 cm
  • B. 18 cm
  • C. 16 cm
  • D. 15 cm
 • Câu 7:

  Hình chữ nhật ABCD có AB=48cm, E là trung điểm của CD, điểm F thuộc cạnh AB.Tính độ dài BF biết rằng diện tích hình thang BFEC bằng \(\frac{1}{3}\) diện tích hình chữ nhật. 

  • A. 8 cm
  • B. 24 cm
  • C. 32 cm
  • D. 16 cm
 • Câu 8:

  Tính diện tích mảnh đát hình thang vuông ABCD có độ dài hai đáy AB = 10cm, DC = 13cm, \(\widehat A = \widehat D = {90^0}\), biết tam giác BEC vuông tại E và có diện tích bằng 13,5cm2

  • A. 103,5 (cm2)
  • B. 103 (cm2)
  • C. 93,5(cm2)
  • D. 113,5 (cm2)
 • Câu 9:

  Cho hình vuông ABCD có cạnh 10m. Hãy xác định điểm E trên cạnh AB sao cho diện tích hình thang vuông BCDE bằng 4/5 diện tích hình vuông ABCD

  • A. Điểm E ở trên cạnh AB sao cho BE = 4m
  • B. Điểm E ở trên cạnh AB sao cho BE = 6m
  • C. Điểm E ở trên cạnh AB sao cho BE = 5m
  • D. Điểm E là trung điểm của AB
 • Câu 10:

  Hình bình hành ABCD như hình vẽ trên. Biết AB = 18cm, AD=12cm và đường cao AH=10cm. Tính đường cao AK. 

  • A. 15 cm
  • B. 7,5 cm
  • C. 30 cm
  • D. 18 cm
 • Câu 11:

  Cho tứ giác ABCD có đường chéo AC vuông góc với BD, diện tích của ABCD là 25cm2, BD = 5cm. Độ dài đường chéo AC là

  • A. 10 cm
  • B. 5 cm
  • C. 15 cm
  • D. 12,5 cm
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)