YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30 trang 126 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 30 tr 126 sách GK Toán 8 Tập 1

Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK. Hãy so sánh dện tích hai hình này, từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức diện tích hình thang. 

Hình 143 bài 30 trang 126 SGK Toán 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có hình thang ABCD ( AB// CD), với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK như hình vẽ .

Dễ dàng chứng minh 

\(\Delta AEK = \Delta DEK, \Delta EFH = \Delta CFI\)

Do đó SABCD =  SAEKIFB + SDEK + SCFI = SAEKIFB + SAEG + SBFH = SGHIK

Nên 

SABCD = SGHIK = EF. AJ mà \(EF = \frac{AB+CD}{2}\)

Do đó  \(S_{ABCD}= \frac{AB+CD}{2}\) ( AB + CD). AJ

Vậy ta gặp lại công thức tính diện tích hình thang đã được học nhưng bằng một phương pháp chứng minh khác. Mặt khác, ta phát hiện công thức mới : Diện tích hình thang bằng tích của đường trung bình hình thang với chiều cao.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 126 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF