YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 38 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Diện tích hình bình hành bằng 24cm2. Khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến các cạnh hình bình hành bằng 2cm và 3cm. Tính chu vi của hình bình hành.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD, khoảng cách từ O đến cạnh AB là OH = 2cm , đến cạnh BC là OK = 3cm

* Kéo dài OH cắt cạnh CD tại H'.

Ta có OH ⊥ BC

=> OH' ⊥ CD và OH' = 2cm

Suy ra HH' bằng đường cao của hình bình hành.

SABCD = HH'.AB => \(AB = \frac{{{S_{ABCD}}}}{{HH'}} = \frac{{24}}{4} = 6\left( {cm} \right)\)

* Kéo dài OK cắt AD tại K'.

Ta có: OK ⊥ BC => OK' ⊥ CD và OK' = 3 (cm)

Suy ra KK' là đường cao của hình bình hành.

SABCD = KK'.AB => \(BC = \frac{{{S_{ABCD}}}}{{KK'}} = \frac{{24}}{6} = 4\left( {cm} \right)\)

Chu vi của hình bình hành ABCD là (6 + 4).2 = 20 (cm).

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON