YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4.1 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 4.1 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau:

a) Hình thang ABCD, đáy lớn AB = 10cm, đáy nhỏ CD = 6cm và đường cao DE = 5cm.

b) Hình thang cân ABCD, đáy nhỏ CD = 6cm, đường cao DH = 4cm và cạnh bên AD = 5cm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Áp dụng công thức tính diện tích hình thang.

\(\begin{array}{l}
S = \frac{{a + b}}{2}.h\\
 = \frac{{10 + 6}}{2}.5\\
 = 40\left( {c{m^2}} \right)
\end{array}\)

b) Xét hình thang cân ABCD có AB // CD

Đáy nhỏ CD = 6cm, cạnh bên AD = 5cm

Đường cao DH = 4cm. Kẻ CK ⊥ AB

Ta có tứ giác CDHK là hình chữ nhật

HK = CD = 6cm

ΔAHD vuông tại H. Theo định lý Pi-ta-go ta có: AD2= AH2+ DH2

⇒ AH2= AD2 - DH2 = 52 - 42 = 25 – 16 = 9 ⇒ AH = 3cm

Xét hai tam giác vuông DHA và CKB :

\(\widehat {DHA}\) = \(\widehat {CKB}\)= 900

AD = BC (tính chất hình thang cân)

\(\widehat {A}\) = \(\widehat {B}\)(gt)

Do đó: ΔDHA = ΔCKB (cạnh huyền, góc nhọn)

⇒ KB = AH = 3 (cm)

AB = AH + HK + KB = 3 + 6 + 3 = 12 (cm)

SABCD = \(\frac{{AB + CD}}{2}.DH = \frac{{12 + 6}}{2}.4\) = 36 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Nguyễn
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 162)

  Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD và đáy lớn AB

  a) Hãy vẽ tam giác ADE mà diện tích của nó bằng diện tích hình thang đã cho. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thang dựa vào độ dài hai cạnh đáy và độ dài đường cao của hình thang

  b) Hãy chia hình thang đã cho thành hai phần có diện tích bằng nhau bằng một đường thẳng đi qua đỉnh D của nó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 162)

  Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau :

  a) Hình thang ABCD, đáy lớn AB = 10cm, đáy nhỏ CD = 6cm và đường cao DE = 5cm

  b) Hình thang cân ABCD, đáy nhỏ CD = 6cm, đường co DH = 4cm và cạnh bên AD = 5cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON