YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4.2 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 4.2 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD và đáy lớn AB

a) Hãy vé tam giác ADE mà diện tích của nó bằng diện tích hình thang đã cho. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thang dựa vào độ dài hai cạnh đáy và độ dài đường cao của hình thang.

b) Hãy chia hình thang đã cho thành hai phần có diện tích bằng nhau bằng một đường thẳng đi qua đỉnh D của nó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Câu a.

Gọi F là trung điểm của cạnh bên BC. Cắt hình thang theo đường DF đưa ghép về như hình vẽ bên, điểm C trung với điểm B, D trùng với E.

Vì AB // CD => \(\widehat {ABC} = {180^0}\) => A, B, E thẳng hàng

\(\widehat {ABF} + \widehat {DCF} = {180^0}\)

=> D, F, E thẳng hàng

ΔDFC = ΔEFB (g.c.g)

SDFC = SEFB

Suy ra: SABCD = SADE

ΔDFC = ΔEFB => DC = BE

AE = AB + BE = AB + DC

SADE = \(\frac{1}{2}\) DH. AE = \(\frac{1}{2}\) DH. (AB + CD)

Vậy: SABCD  = \(\frac{1}{2}\) DH. (AB + CD)

Câu b.

Dựa trên hình vẽ câu a ta chọn điểm K là trung điểm AE.

Ta nối DK cắt hình thang theo đường DK ta có hai phần diện tích bằng nhau:

Một phần là ΔADK có AK = \(\frac{1}{2}\). (AB + CD)

Một phần là hình thang BCDK có hai đáy CD + BK = \(\frac{1}{2}\)(AB + CD) 

Và có chiều cao bằng nhau nên có diện tích bằng nhau.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON