YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 35 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1

Tính diện tích của hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là 2cm, 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng 450

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giả sử hình thang vuông ABCD có:

\(\widehat A\) =\(\widehat D\) = 900; \(\widehat C\) = 450

Kẻ BE ⊥ CD

Tam giác vuông BEC có \(\widehat BEC\) = 900 cân tại E => BE = EC

Hình thang ABCD có hai cạnh bên AD // BE (vì cùng vuông góc với DC) => DE = AB = 2cm

EC = DC – DE = 4 – 2 = 2 (cm) => BE = 2cm

SABCD = \(\frac{1}{2}\) .BE(AB+ CD) = \(\frac{1}{2}\) .2.(2 + 4) = 6 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON