ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 35 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1

Tính diện tích của hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là 2cm, 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng 450

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giả sử hình thang vuông ABCD có:

\(\widehat A\) =\(\widehat D\) = 900; \(\widehat C\) = 450

Kẻ BE ⊥ CD

Tam giác vuông BEC có \(\widehat BEC\) = 900 cân tại E => BE = EC

Hình thang ABCD có hai cạnh bên AD // BE (vì cùng vuông góc với DC) => DE = AB = 2cm

EC = DC – DE = 4 – 2 = 2 (cm) => BE = 2cm

SABCD = \(\frac{1}{2}\) .BE(AB+ CD) = \(\frac{1}{2}\) .2.(2 + 4) = 6 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 161 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 37 (Sách bài tập - trang 162)

  Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua trung điểm của đường trung bình của hình thang và cắt hai đáy hình thang sẽ chia hình thang đó thành hai hình thang có diện tích bằng nhau ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Vân
  Bài 36 (Sách bài tập - trang 161)

  Tính diện tích hình thang, biết các đáy có độ dài là 7cm và 9cm, một trong các cạnh bên dài 8cm và tạo với một đáy một góc có số đo bằng \(30^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1