ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 41 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1

Một hình chữ nhật và một hình bình hành có hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a vàb có cùng đơn vị đo).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hình chữ nhật có hai cạnh là a và b nên Schữ nhật  = ab

Hình bình hành có hai cạnh là a và b. Kẻ đường cao ứng với cạnh bằng ạ thì h < b (vì cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền).

Nếu kẻ đường cao ứng với cạnh bằng b thì h < a (cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền).

Diện tích của hình bình hành là: Shình bình hành = a.h = b.h'

Mà h < b và h' < a nên Shình bình hành <  Schữ nhật

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1