Bài tập 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 12 tr 13 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\);                                  b) \(\frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)

c)    \(\frac{7x-1}{6}+ 2x =\frac{16 - x}{5}\);                       d)  \(4(0,5 - 1,5x) =-\frac{5x-6}{3}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  ⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

                            ⇔ 10x - 4 = 15 - 9x

                             ⇔ 10x + 9x = 15 + 4

                             ⇔ 19x = 19

                             ⇔ x = 1

Câu b:

  ⇔ 

                                    ⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

                                    ⇔ 30x - 32x = 60 - 9

                                    ⇔ -2x  = 51

                                    ⇔ x  =  = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

Câu c:

  + 2x =  ⇔ 7x -1 + 12x = 3(16 - x)

                                    ⇔ 7x -1 + 12x = 48 - 3x

                                    ⇔  19x + 3x = 48 + 1

                                     ⇔ 22x  = 49

                                      ⇔ x = 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 

Câu d:

4(0,5 - 1,5x) =  ⇔ 2 - 6x = 

                                       ⇔ 6 - 18x = -5x + 6

                                       ⇔ -18x + 5x = 0

                                       ⇔ -13x  = 0

                                       ⇔ x   = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 12 trang 13 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Phương trình 1,2−(x−1)=−2(0,9+x) có nghiệm là:

  • A. x = 4
  • B. x = -3
  • C. x = -2,4
  • D. x = -1,7

Được đề xuất cho bạn