RANDOM
VIDEO

Bài tập 10 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 10 tr 12 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng:

a) \(3x - 6 + x = 9 - x\)                       

\(\Leftrightarrow 3x + x - x = 9 - 6\)                    

\(\Leftrightarrow 3x = 3\)                                        

\(\Leftrightarrow x = 1\)

b) \(2t - 3 + 5t = 4t + 12\)

\(\Leftrightarrow 2t + 5t - 4t = 12 -3\)

\(\Leftrightarrow 3t = 9\)

\(\Leftrightarrow t = 3.\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Sai ở phương trình thứ hai chuyển vế hạng tử -6 từ vế trái sang vế phải, hạng tử -x từ vế phải sang vế trái mà không đổi dấu.

Giải lại: 3x - 6 + x = 9 - x

    ⇔ 3x + x + x = 9 + 6

    ⇔ 5x = 15

    ⇔ x = 3

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 3

Câu b:

Sai ở phương trình thứ hai, chuyển vế hạng tử -3 từ vế trái sang vế phải mà không đổi dấu.

Giải lại: 2t - 3 + 5t = 4t + 12

      ⇔ 2t + 5t - 4t = 12 + 3

      ⇔ 3t = 15

     ⇔ t = 5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất t = 5

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)