YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 14 tr 12 sách GK Toán 8 Tập 2

Số nào trong 3 số -1; 2 và -3 là nghiệm đúng mỗi phương trình sau:

\(\begin{array}{l}
|x| = x\left( 1 \right)\\
{x^2} + 5{\rm{x + 6 = 0}}\,\,\left( 2 \right)\\
\frac{6}{{1 - x}} = x + 4\,\,\left( 3 \right)
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có -1 là nghiệm đúng của phương trình (3)

2 là nghiệm đúng của phương trình (1)

-3 là nghiệm đúng của phương trình (2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON