Bài tập 53 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 53 tr 131 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm độ dài x trên hình 127

Hướng dẫn giải chi tiết

* Hình a: 

Ta có: \({x^2} = {5^2} + {12^2} = 25 + 144 = 169 \Rightarrow x = 13\,\,(dv{\rm{d}}t)\)

* Hình b: 

Ta có: \({x^2} = {1^2} + {2^2} = 1 + 4 = 5 \Rightarrow x = \sqrt 5 \,\,\left( {dv{\rm{d}}t} \right)\)

* Hình c:

Ta có: 

\(\begin{array}{l} {29^2} = {x^2} + {21^2} \Leftrightarrow {x^2} = {29^2} - \,{21^2}\\ \Leftrightarrow {x^2} = 841 - 441 = 400 \Leftrightarrow x = 20\left( {dv{\rm{d}}t} \right) \end{array}\)

* Hình c:

Ta có: \({x^2} = {\left( {\sqrt 7 } \right)^2} + {3^2} = 7 + 9 = 16 \Leftrightarrow x = 4\,\,\left( {dv{\rm{d}}t} \right)\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 53 trang 131 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC vuông ở A có AC = 20cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết BH = 9cm, HC = 16cm. Tính AB, AH

  • A. AH = 12cm, AB = 15cm
  • B. AH = 10cm, AB = 15cm
  • C. AH = 15cm, AB = 12cm
  • D. AH = 12cm, AB = 13cm

Được đề xuất cho bạn