YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 53 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 53 tr 131 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm độ dài x trên hình 127

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

* Hình a: 

Ta có: \({x^2} = {5^2} + {12^2} = 25 + 144 = 169 \Rightarrow x = 13\,\,(dv{\rm{d}}t)\)

* Hình b: 

Ta có: \({x^2} = {1^2} + {2^2} = 1 + 4 = 5 \Rightarrow x = \sqrt 5 \,\,\left( {dv{\rm{d}}t} \right)\)

* Hình c:

Ta có: 

\(\begin{array}{l} {29^2} = {x^2} + {21^2} \Leftrightarrow {x^2} = {29^2} - \,{21^2}\\ \Leftrightarrow {x^2} = 841 - 441 = 400 \Leftrightarrow x = 20\left( {dv{\rm{d}}t} \right) \end{array}\)

* Hình c:

Ta có: \({x^2} = {\left( {\sqrt 7 } \right)^2} + {3^2} = 7 + 9 = 16 \Leftrightarrow x = 4\,\,\left( {dv{\rm{d}}t} \right)\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON