YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 8 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 3 tr 8 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

 So sánh các số hữu tỉ:

a) \(x = \frac{2}{-7}\)  và \(y = \frac{-3}{11}\).

b) \(x = \frac{-213}{300}\)  và  \(y = \frac{18}{-25}\).

c) x = -0,75 và .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Vì -22 < -21 và 77> 0 nên x < y.

Câu b:

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên y < x.

Câu c:

Vậy x=y.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 8 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON