ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 6 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 7 trang 6 SBT Toán 7 Tập 1

Tìm x ∉ Q , biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng 3 chữ số 1.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(x = \frac{{ - 1}}{{11}}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 6 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1