YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 95 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 95 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Tính nhanh:

\(M = \frac{2}{{3.5}} + \frac{2}{{5.7}} + \frac{2}{{7.9}} + ... + \frac{2}{{97.99}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
M = \frac{2}{{3.5}} + \frac{2}{{5.7}} + \frac{2}{{7.9}} + ... + \frac{2}{{97.99}}\\
 = \left( {\frac{1}{3} - \frac{1}{5}} \right) + \left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{7}} \right) + ... + \left( {\frac{1}{{97}} - \frac{1}{{99}}} \right)\\
 = \frac{1}{3} - \frac{1}{{99}} = \frac{{33}}{{99}} - \frac{1}{{99}} = \frac{{32}}{{99}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 95 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON