ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.6 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.6 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Chứng tỏ rằng \(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + ... + \frac{1}{{17}} < 2\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} < \frac{1}{5}.5 = 1\left( 1 \right)\\
\frac{1}{{10}} + \frac{1}{{11}} + ... + \frac{1}{{17}} < \frac{1}{8}.8 = 1\left( 2 \right)
\end{array}\)

Cộng theo từng vế (1) và (2) ta được:

\(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + ... + \frac{1}{{17}} < 2\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.6 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bich thu

  Giải hộ mink mấy bài tập này nha!

  Bài 1. Tìm phân số bằng \(\dfrac{200}{520}\)sao cho:

  a) Hiệu của tử và mẫu là 184

  b) Tích của tử và mẫu là 9360

  Bài 2. Cho A=\(\dfrac{n+1}{n-3}\)(n \(\in\) Z; n \(\ne\) 3)

  a) Tìm n để A \(\in\) Z

  b) Tìm n để A tối giản

  Bài 3. Tìm 1 phân số có mẫu là 15, biết giá trị của nó không thay đổi khi lấy tử trừ 2 và lấy mẫu nhân 2

  Bài 4. Cho A= \(\dfrac{10^{11}-1}{10^{12}-1}\)và B=\(\dfrac{10^{10}+1}{10^{11}+1}\)

  So sánh A và B

  Bài 5. Tìm m,n \(\in\) Z để \(\dfrac{1}{m}+\dfrac{n}{6}=\dfrac{1}{2}\)

  NHANH LÊN! MINK CẦN GẤP!huhuhuhuhuhu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Co Nan

  Tìm x ; y \(\in\) Z biết :

  a. -(x - 3) + 2 . ( -3 ) = 1

  b. ( x + 1 ) . ( y -2 ) = 11

  c. ( y + 3 ) . ( 2x - 10 ) = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Tìm x

  a) 3. |x - 2| = 3

  b) |2x + 3| =5

  c) 2-x=17-(-5)

  d) 8-| x+3| = 16:23

  Giúp mình nhé vội lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Tìm x, biết

  4x\5+4x\45+4x\117+...+4x\1221=72\37

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1