YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.6 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.6 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Chứng tỏ rằng \(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + ... + \frac{1}{{17}} < 2\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} < \frac{1}{5}.5 = 1\left( 1 \right)\\
\frac{1}{{10}} + \frac{1}{{11}} + ... + \frac{1}{{17}} < \frac{1}{8}.8 = 1\left( 2 \right)
\end{array}\)

Cộng theo từng vế (1) và (2) ta được:

\(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + ... + \frac{1}{{17}} < 2\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.6 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON