YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 93 trang 27 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 93 trang 27 SBT Toán 6 Tập 2

Khi giặt, vải bị co đi \(\frac{1}{{16}}\) theo chiều dài, và \(\frac{1}{{18}}\) theo chiều rộng. Hỏi phải mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có 17m2?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo đề bài, 1m vải theo chiều dài sau khi giặt còn lại: \(\frac{15}{{16}}\) m

Như vậy, 80 cm = \(\frac{8}{{10}}\) m chiều rộng sau khi giặt còn lại là:\(\frac{{17}}{{18}}.\frac{8}{{10}}\) m

Tấm vải có chiều dài 1m , chiều rộng \(\frac{8}{{10}}\) m sau khi giặt có diện tích: \(\frac{{15}}{{16}}.\frac{{17}}{{18}}.\frac{8}{{10}} = \frac{{17}}{{24}}\left( {{m^2}} \right)\)

Vậy để có được 17m2 vải với khổ rộng 80cm khi giặt thì ta phải mua 24 m vải loại đó

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 93 trang 27 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON